Eğitim Fakültesi Programlarımız EPDAD Tarafından Akredite Edildi


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi kurulduğu günden bugüne ilke edindiği eğitim ve araştırmada öncü olmak, sürekli iyileştirmeyi amaç edinmek, uluslararası eğitim standartlarına uygun faaliyetlerde bulunmak politikaları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar ile eğitim alanında önemli adımla atılıyor.

Bu kapsamda, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen EPDAD (Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde bulunan İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve Türkçe Öğretmenliği programlarını 2023 yılına kadar akredite etti.

EPDAD nedir?

Akreditasyon; bir akreditasyon kuruluşu tarafından belirli bir alanda önceden belirlenmiş, akademik ve alana özgü standartların bir yükseköğretim programı tarafından karşılanıp karşılanmadığını ölçen değerlendirme ve dış kalite güvence sürecini ifade eder.

Türkiye'de akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirme ve tanınma faaliyetlerinin sorumluluğu Yükseköğretim Kalite Kurulu’na aittir. Ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması süreci YÖKAK tarafından belirlenen ilke ve ölçütler kapsamında yürütülmektedir.

2016 yılından itibaren YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda (Eski adıyla ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu) YÖKAK tarafından yetkilendirilen veya tanınan akreditasyon kuruluşlarının akredite ettiği program bilgileri yer almaktadır.

Türkiye Yükseköğretim Kalite Güvencesi Sistemi; 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmî Gazete yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği (YKGY) ile yeniden yapılandırılmıştır. Yönetmeliğin sistemde yaptığı en önemli yenilik, YÖK bünyesinde yükseköğretim kurumlarında kalite değerlendirme ve güvencesi çalışmaları ile akreditasyon çalışmalarının düzenlenmesi ve yürütülmesinden sorumlu olmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) oluşturulmasıdır.

Kasım 2019 itibariyle Türkiye’de YÖKAK tarafından tescil edilen ulusal akreditasyon kuruluşu sayısı 12’dir. Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği- EPDAD bu kuruluşlardan biridir.