İZÜ Öğretim Görevlisi Musa Bardak’a Uluslararası Görev


Covid-19 salgını her alanda olduğu gibi erken çocukluk eğitiminde de değişimlere neden oluyor. Bu süreçte çocukların bu süreci ve sonrasını sağlıklı şekilde atlatmasını hedef alan araştırmalar artıyor. Durumun ele alınacağı, küresel ve ülke bazında raporların oluşturulacağı bir uluslararası araştırma projesinde Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü Öğretim Görevlimiz Musa Bardak Türkiye adına ülke lideri olarak yer alacak.

Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği’ne (World Education Research Association – WERA) sunulan uluslararası araştırma ağlarından biri olan  “Promoting and Supporting Children’s Agency and Participation in Early Education and Care: During the COVID Pandemic and Beyond” adlı araştırma teklifi kabul edildi.

 

Araştırma Projesi Hakkında Bilgi;

“Covid-19 Salgını esnasında ve sonrasında çocukların Erken Çocukluk Bakım ve Eğitimine katılımlarının ve kendine yetme davranışlarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi” adlı araştırma ile dünyanın farklı yerlerindeki çocukların salgın sürecinde kesintiye uğrayan bakım ve eğitimlerinin nasıl desteklenebileceğine dair geniş bir çerçeve oluşturulması hedeflenmektedir.

Uluslararası araştırma ağının (IRN) alt amaçları şunlardır;

  • Sosyo-kültürel bağlamlardaki çeşitlilik dikkate alınarak, COVID salgını sırasında ve sonrasında çocukların kendine yetme ve erken çocukluk eğitimine katılımlarıyla ilgili araştırma ve kapasite artırımı konusunu geliştirme ve teşvik etmek için uluslararası bir araştırma ağı ve platformu oluşturmak.
  • COVID salgını esnasında ve sonrasında çocukların kendine yetme davranışı ve erken çocukluk eğitimine katılımıyla ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma kanıtları üretmek ve raporlaştırmak.
  • COVID salgını esnasında ve sonrasında çocukların kendine yetme davranışı ve erken çocukluk eğitimine katılımıyla ilgili sürdürülebilirliği sağlayarak bu konuda gelecekteki araştırma ve kaynakların geliştirilmesini desteklemek.

World Education Research Association – WERA

2009 yılında kurulan WERA, bilimsel ve akademik alan olarak eğitim araştırmalarını artırmayı ilke edinmiş ulusal, bölgesel, uluslararası ve özel araştırma derneklerinin bir üst kuruluşudur. WERA’nın girişimleri, doğası gereği küreseldir ve herhangi bir derneğin kendi ülkesinde, bölgesinde veya uzmanlık alanında başarabileceklerini aşmaktadır. WERA ve programları hakkında daha fazla bilgi için: https://www.weraonline.org/