Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

 

MİSYON

Medeniyetimizin değerlerini özümseyen, bilim üreten, insanlığa hizmet eden, donanımlı, geleceği şekillendiren, erdemli ve lider insanlar yetiştirmek.

VİZYON 

Akademik ve fiziki alt yapısı ile öne çıkan, mezunları tercih edilen, yayınları başvuru kaynağı olan, belirli alanlarda öncülük eden ve vakıf üniversiteleri arasında ilk beşte yer alan bir uluslararası araştırma üniversitesi olmak.

DEĞERLERİMİZ 

1. Bilimsellik
2. Özgünlük
3. Hakkaniyet
4. Ahlak
5. Bilimsel Özgürlük
6. İnsan Odaklılık 
7. Doğruluk, Dürüstlük
8. Liyakat 
9. Buluşculuk ve Yenilikçilik
10. Doğaya ve Çevreye Duyarlılık