Yönetim Sistemleri Politikası

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi tüm faaliyetlerini etkin, verimli ve güvenli yürütmeyi esas alır.

Bu amaca uygun olarak;

  • İlim, irfan ve hikmet yolunun izini sürmeyi,
  • Tarih ve medeniyetimizden güç alarak, üniversitemizi eğitim ve araştırmada öncü ve lider konuma taşımayı,
  • Başta öğrencilerimiz ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetini sağlamayı,
  • Etkin kaynak kullanımı, sürdürülebilirlik ve sürekli iyileştirmeyi rehber edinmeyi,
  • Girişimcilik ve inovasyonu desteklemeyi,
  • Faaliyetlerimizi, uluslararası eğitim standartları ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yürütmeyi,
  • Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını hâkim kılmayı,
  • Mevcut ve oluşabilecek riskleri yönetmeyi ve gerekli önlemleri almayı,
  • Sorumluluğumuz altındaki kurumsal varlıkların kullanılabilirliğini, güvenliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamayı,
  • Yönetim Sistemleri çalışmalarını sistematik yürütmeyi ve farkındalığı artırmayı

taahhüt eder.

YÖK Kalite Güvencesi Yönetmeliği