Süreç Sorumluları ve Temsilcileri 

 

Süreç Adı

Süreç Temsilcisi

Süreç Sorumlusu

Ana Süreç: YÖNETSEL SÜREÇLER

Mütevelli Heyeti Başkanı

Yönetim Sistemleri Süreci

Rektör

Yönetim Sistemleri Koordinatörü

Stratejik Planlama- İzleme ve
Değerlendirme Süreci

Rektör/ Rektör Yardımcısı

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Ana Süreç: EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜREÇLERİ

Rektör Yardımcısı

Eğitim ve Öğretim Süreci

Dekanlar ve Enstitü Müdürleri

Fakülteler ve Enstitünün YS Sorumluları

Staj ve Yerinde Uygulama Süreci

Dekanlar, Enstitü Müdürleri ve Kariyer Merkezi Müdürü

Fakülteler ve Enstitünün YS Sorumluları, Kariyer Merkezi Müdürlüğü

Ana Süreç: ARAŞTIRMA ve
GELİŞTİRME SÜREÇLERİ

Rektör Yardımcısı

Araştırma ve Proje Destek Süreci

Projeler Koordinatörü

TTO Müdürü

Ana Süreç: UYGULAMA ve
HİZMET SÜREÇLERİ

Rektör Yardımcısı

Topluma Destek ve Hizmet Üretimi Süreci

Rektör Yardımcısı

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Mezunlar ve Kariyer Süreci

Kariyer Merkezi Müdürü

Kariyer Merkezi Müdürlüğü Uzmanı

Uluslararası Hizmetler Süreci

Rektör Yardımcısı

Erasmus Kurum Koordinatör Yrd., Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü

Ana Süreç: İDARİ ve DESTEK SÜREÇLERİ

Genel Sekreterlik

Hukuki İşlemler Süreci

Hukuk Müşaviri

Hukuk Müşaviri

Personel İşlemleri (İnsan Kaynakları) Süreci

Personel Daire Başkanı

İnsan Kaynakları Müdürü

Öğrenci İşleri Süreci

Öğrenci İşleri Daire Başkanı,
Enstitü Sekreteri

Öğrenci İşleri Müdürü&
Enstitü Sekreteri

İdari İşler Süreci

İdari İşler Daire Başkanı

Satın Alma Müdürü

Mali İşler Süreci

Mali İşler Daire Başkanı

Mali İşler Müdürü

Bilgi İşlem Destek Süreci

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Müdürü

Bilgi İşlem Şefi

Kütüphane ve Dokümantasyon Süreci

Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanı

Kütüphane ve Doküman Daire
Başkanlığı Müdürü

Sağlık, Kültür ve Spor Süreci

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Spor İşleri Uzmanı

Yapı İşleri ve Teknik Süreci

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığı Şefi

Kurumsal İletişim Süreci

Kurumsal İletişim ve
Tanıtım Daire Başkanı

Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire
Başkanlığı Şefi

Konukevleri Süreci

Konukevleri Müdürü

Konukevleri Müdürlüğü Rehberi